Často kladené otázky

Vapc / O škole / Často kladené otázky

Za jak dlouho se jazyk naučím?

Studijní pokrok nelze ani tak měřit na roky studia, nýbrž na absolvované hodiny studia. Obecně platí, že konverzační základy jazyka se naučíte po ca. 120 vyučovacích hodinách. Širší základy, kdy bude schopní se orientovat ve více konverzačních situacích, je možné se naučit po ca. 360 hodinách studia. Uvedené rozsahy hodin lze zvládnout jak během kratšího období (při intenzivní výuce min. 4-5 vyučovacích hodin týdně), jakož je i rozložit do delšího studijního období.

 

Jaký typ výuky je pro mě nejlepší?

Obecně samozřejmě platí, že čím méně osob se výuky účastní, tím je výuka efektivnější. Na druhou stranu je individuální výuka finančně náročnější než výuka ve skupinovém kurzu. Pokud tedy chcete výuku za minimální možnou cenu a nevadí Vám, že studijní pokrok nebude tak rychlý, zvolte skupinové veřejnostní kurzy. Pokud pro Vás finanční otázka není příliš důležitá resp. pokud se chcete jazyk naučit co nejrychleji, zvolte individuální výuku.

V poslední době je oblíbená kombinace obou typů výuky, kdy se 2-4 osoby společně domluví na individuální lekci a cenu za tuto lekci hradí společně.

 

Do jakého kurzu se mám přihlásit?

Ideálním řešením je rozřazovací test (ke stažení) nebo rozřazovací pohovor (10-minutové popovídání si s některým s našich lektorů). Na základě takovéhoto stanovení Vaší jazykové úrovně Vám doporučíme jazykový kurz, ideální právě pro Vás.

 

Obdržím po ukončení studia certifikát?

V naší škole probíhá výstupní testování jazykových znalostí po ukončení každého dílu příslušné učebnice resp. po ukončení jednotlivých úrovní jazykových znalostí dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A1, A2, B1, B2, C1, C2) (ke stažení). Certifikáty vydáváme na základě testování právě těchto úrovní (náhled-viz soubor).

Pokud však chcete získat mezinárodně uznávané certifikáty na základě absolvování mezinárodních zkoušek, zajistíme přihlášení k těmto zkouškám u našich smluvních partnerů. Ačkoliv zkoušku budete absolvovat v jiné jazykové škole (s právem vydávat mezinárodní certifikáty), kurzy můžete navštěvovat bez obav u nás. Všechny naše výukové metody a materiály jsou koncipovány tak, aby Vás ke složení těchto zkoušek připravily.

 

Jaké se používají ve výuce učebnice?

Naše JŠ se snaží pružně reagovat na trh s výukovými materiály a na měnící se potřeby zájemců o studium cizího jazyka. Proto používáme aktuální a moderní učebnice, které mají podporu na internetu a širokou škálu doplňkových materiálů (studentské CD, studentský CD-ROM pro samostudium, editovatelné slovníky aj.).

 

Jak se přihlásím do kurzu pro veřejnost?

Kontaktujte nás prostřednictvím našich kontaktů a my okamžitě provedeme předběžné přihlášení do kurzu. Místo pro Vás zpravidla blokujeme 14 dní. Do této doby by měla být provedena úhrada kursovného, neboť definitivní zařazení do kurzu probíhá na základě takovéto úhrady.

 

Do kdy se mám do kurzu přihlásit?

Do kurzů zapisujeme již od začátku června. Vzhledem k tomu, že některé kurzy (zejména angličtina začátečníci a mírně pokročilí) bývají obsazeny již koncem srpna, doporučujeme provést přihlášení a úhradu kursovného co nejdříve.

 

Na jaké číslo účtu mám zaslat platbu kursovného?

Číslo bankovního účtu pro platbu kursovného resp. jazykové výuky je 1092092006/2700. Jako VS uveďte prosím Vaše telefonní číslo.